Focus på ulve i Danmark

Focus på ulve i Danmark

Focus på ulve i Danmark

Underviser: Uwe Lindholdt. Focus på ulve i Danmark. Hvad er ulven for et dyr? Hvordan er ulvens levevis og fødegrundlag? Der fortælles om ulvens udbredelse i Europa, og hvordan ulven forvaltes i forskellige lande.


Hvilke myter, sagn, fortællinger, symboler og forfølgelse knytter sig til ulve? Hvor kommer de danske ulve fra? Hvilke erfaringer har man med ulve i Danmark siden indvandringen i 2012? Hvor farlig er ulve for mennesker og husdyr? Hvad kan man gøre for at beskytte vores husdyr mod ulve og andre rovdyr? Hvad skal man gøre hvis møder en ulv? Er ulven kommet for at blive? Hvilken rolle spiller ulve og andre rovdyr i naturens økologi? Det er ikke et foredrag for eller imod ulve, men om ulve.
Foredragsholderen er ikke ulveforsker, men forsøger at formidle den viden, der er om ulve, og de holdninger der er i befolkningen.

Hold: 211-886.