Sommerkoncert

Sommerkoncert

Sommerkoncert

Bach og Bibelen. Skuespiller Paul Hüttel og Sven Verner Olsen, orgel.