Blåt barn

En forestilling for de 1-5-årige + deres voksne om farver, om at sanse og opleve og finde sin identitet.