Lysfest

Vi indleder traditionen tro december måned med masser af lys. Ved årets Lysfest tændes første lys i advents i kirkens store adventskrans, og sammen synger vi julens smukkeste salmer. Efterårets minikonfirmander opfører krybbespil. Vi slutter af med kaffe,.