"Danmark og Europa - et århundrede i krigens Skygge" 4 foredrag med Kåre Johannessen

"Danmark og Europa - et århundrede i krigens Skygge" 4 foredrag med Kåre Johannessen

Perioden fra midten af 1800-tallet, til midten af 1900-tallet var en af de mest konfliktfyldte i både Verdens- og Danmarkshistorien, men rummede også en enorm udvikling.


12/4 - 2022
De Slesvigske Krige 1848 & 1864: De to store krige markerer tilsammen en dramatisk udvikling for Danmark, fra triumfen over de holstenske oprørere i 1848-50, til det katastrofale nederlag ved Dybbøl i 1864; på kun 15 år forvandlede Danmark sig fra stormagt til lilleputstat. Vi får et indblik i, hvorfor krigene begyndte, og hvorfor udfaldet blev som det blev.

26/4 - 2022
DK & WW1: Et halvt århundrede efter nederlaget ved Dybbøl brød 1. Verdenskrig ud. Danmark forblev neutralt under hele krigen, men var alligevel voldsomt påvirket af begivenhederne i Europa - og 35.000 dansksindede sønderjyder måtte trække i tysk uniform og drage afsted til skyttegravenes rædsler.

10/5 - 2022
Mellemkrigsårene: Årene mellem de to verdenskrige var i hele den vestlige verden præget af økonomisk krise, armod og politisk radikalisering - men også af fest, farver og nyskabelser. Både samfundet, økonomien og kulturen gik i helt nye retninger, og på mange måder skete der en lang række fremskridt i perioden 1919 - 1939.. men samtidig voksede truslen om 2. Verdenskrig frem i horisonten..

24/5 - 2022
Krigen på Film: Seriens sidste foredrag handler ikke om de historiske begivenheder, men om eftertidens måde at skildre og opfatte begivenhederne. Film er om noget dét massemedie, der har formet vores billede af fortiden. I dette foredrag ser vi nærmere på en række film, hovedsageligt om 1. Verdenskrig, og hvordan de meget ofte viser en fordrejet skildring af virkeligheden.