"Reformationen -religiøst opgør, civil opstand, tiggere og almisser"

"Reformationen -religiøst opgør, civil opstand, tiggere og almisser"

Foredrag v/Steen Ole Hedelund Jørgensen.


Katolske Kirke, startede som et religiøst opgør, men udviklede sig til i løbet af få år til en revolution vendt mod den kultur i Europa, hvor alt var forbundet til det religiøse og kirken.
Med udviklingen af Den Protestantiske Kirke fra 1530-erne forsvandt det syn på samfundet, der havde lagt rammerne fast for både samfundsstrukturen, magtforholdene i og uden for kirken og magthavernes udøvelse af magten og dermed livsvilkårene for den brede befolkning. Udviklingen af den sekulære stat og retsstaten startede allerede i 1600-tallet som konsekvens af det folkelige oprør og de mange tiggere overalt i de europæiske lande.
Over et par århundreder blev de kirkelige almisser erstattet af skattefinansieret socialhjælp. Med det stigende behov for hjælp til de fattige fulgte udviklingen af staten uafhængigt af kirken.
Sammen drøfter vi, hvordan vi i nutiden ser temaet i det historiske foredrag gå igen".

"Historien gentager sig"
Overordnet tema for foredragsrækken: "Historien går igen":
"Der er i serien fokus på centrale historiske begivenheder, der i perioden 1500-tallet til 2. Verdenskrig bidrog til at skabe demokratiet i USA, Europa og Danmark.
Der er også fokus på, at historien ofte gentager sig.
Vi kan i nutiden genfinde det historiske vingesus og lade vores historiske erfaringer spille med i aktuelle politiske tiltag nationalt og internationalt".

Samvær og viden på bedste højskolemaner

Fredagsforedrag med socialt samvær, samtale og viden:
socialt samvær med kaffe, småkager og sange, der sætter dagens tema i perspektiv,
demokratisk samtale med plads til dig, dine erfaringer og dine meninger,
viden til tiden og eftertanke om os selv, vores samfund og den verden, vi lever i.