"På sporet af retsstaten: Fra pinestraffe til human retspleje"

"På sporet af retsstaten: Fra pinestraffe til human retspleje"

Foredrag v/Steen Ole Hedelund Jørgensen.


"Den danske retsstat udviklede sig fra sidste del af 1700-tallet og blev stadfæstet i den første danske grundlov i 1849. Den var inspireret af ideerne fra Oplysningstiden, krav om humanisering af retsplejen og særlige danske forhold. Retsstaten udviklede sig bl.a. for at få stoppet de makabre offentlige henrettelser, hvor de dødsdømte blev udsat for alverdens overgreb, mens publikum hujede, som var de tilskuere til en sportskamp.
Foredragsholderen giver et debatskabende bud på, hvordan retsstaten blev rygraden i dansk folkestyre, og hvorfor angreb på retsstaten er farligt for vores demokrati".

"I otte foredrag i serien "På sporet af" kommer vi helt tæt på vigtige begivenheder og personligheder, der har haft afgørende indflydelse på overgangen fra enevælde til folkestyre i 1849 og demokratiets udvikling frem til i dag.
De debatskabende foredrag kan give alle indsigt i demokratiets dramatiske historie. Det gør det muligt at debattere demokratiets nuværende status og truslerne mod demokratiet udefra som terror og indefra som nationalistiske tendenser, identitetspolitik på begge politiske fløje, populisme og polarisering.
Foredragsholderen har skrevet seks bøger om demokratiets historie og er den mest efterspurgte foredragsholder i Danmark".

Din AOF-højskole med socialt samvær, samtale og viden:
socialt samvær med kaffe, kage og sange, der sætter dagens tema i perspektiv,
demokratisk samtale med plads til dig, dine erfaringer og dine meninger,
viden til tiden og eftertanke om os selv, vores samfund og den verden, vi lever i.