Tyskland - fra Bonn til Berlin

Foredrag v/Tommy P. Christensen.


"Stunde Null" er det totale tyske sammenbrud i maj 1945 blevet kaldt, men trods sønderbombede storbyer og et tysk territorium opsplittet i besættelses-zoner administreret af russere, amerikanere, englændere og franskmænd. Vi ser på udviklingen i "zonernes Tyskland" - der på få år og en Berlin-blokade resulterede i oprettelsen af Vesttyskland (ny grundlov i maj 1949) og DDR (ny forfatning oktober 1949). Berlin forblev den (øst-)tyske hoved-stad, og Bonn blev Vesttysklands nye regeringsby og de facto hovedstad 1949-1990. Frem til 1999 var Bonn regeringssæde for det nye forenede Tyskland. Vi fokuserer på de to tysklande og sammenlægningen efter Murens fald. Konrad Adenauer, Walter Ulbricht, Willy Brandt, Erich Honecker, Franz Josef Strauss, Helmut Kohl og Angela Merkel er blandt de magtfulde politikere vi hører om, ligesom tiden efter Genforeningen der i Merkels regeringserklæring d. 29. januar 2014 blev sammenkædet med 65-året for forbundsrepublikkens oprettelse og EU's udvidelse mod Øst - 25 år efter Murens fald.

Europas kriser og konflikter - før og nu
Den europæiske historie kan være svær at holde styr på med de talrige kriser og konflikter siden de to verdenskrige. I denne spændende række af foredrag tager vi fat i de enkelte europæiske nationers historie før - og efter milleniumskiftet. Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der også påvirket udviklingen uden for landets egne grænser.
En ting vi kan lære af den historie er, at viden om de enkelte kriser og konflikter ganske ofte kan sætte os i stand til at se, hvorledes de også kan sætte deres fingeraftryk på den europæiske historie...
Alle onsdage indledes med en landepræsentation, hvor særpræg af historisk, religiøs og politisk art ridses op, og efter en pause med kaffe, the og kage, tager vi fat på de nyere kriser og konflikter i - og omkring - nationen. Der udleveres udførligt undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved alle foredragene. Tilsammen giver det et godt overblik over de væsentligste problemer i nyere europæisk historie.