"De store linjer i demokratiets dramatiske historie fra Antikken til i dag"

"De store linjer i demokratiets dramatiske historie fra Antikken til i dag"

Foredrag v/Steen Ole Hedelund Jørgensen.


"Introduktion til foredragsrækken. Demokratiets historie er lang og dramatisk. Den strækker sig fra det direkte demokrati i den græske antik i århundrederne før vores tidsregning, over Reformationens dramatiske brud med den katolske kirkes magtmonopol, til udviklingen af den moderne velfærdsstat.
Foredragsholderen tegner de store linjer i demokratiets dramatiske historie".

Overordnet tema for foredragsrækken: "Magtens mange ansigter"
"Magten har mange ansigter og kommer til udtryk overalt i vores liv. Vi udøver magt og udsættes for magt. Vores evne og vilje til at bruge magten og underlægge os magten har væsentlig indflydelse på kvaliteten af vores liv og vores opfattelse af frihed og lighed som demokratiets grundpiller.

I foredragsrækken ser vi på magtens mange ansigter. Vi ser video om, hvordan magten kommer til udtryk på mange forskellige måder f.eks. i politik, litteratur og på film. Vi hører historiske fortællinger om magten og drøfter, hvordan vi oplever magten.

Foredragsrækken kan bidrage til, at vi bedre kan identificere magtens mange ansigter og dermed vende os mod magtmisbrug.

Foredragsholderen har skrevet flere bøger om demokratiets dramatiske historie og om magten både på individ- og systemplanet".