Filosofisk morgencafe -Store græske filosoffer

Foredrag v/Steen Ole Hedelund Jørgensen.


"Med filosofiske briller ser vi på demokratiets dramatiske historie fra den græske antik i århundrederne f. Kr. med direkte demokrati i bystaterne til velfærdsdemokratiet i dag.

Sammen omformulerer vi de store samfundstænkeres ideer til et sprog, vi kan forstå som borgere, der lever i et demokratisk fællesskab, og som private personer, der lever et individuelt liv i et frit land med høj levestandard og også heftig politisk debat. Som det sig hør og bør i et demokrati, der hylder ytringsfriheden.

På den "Filosofiske morgencafe" mandag formiddag er udgangspunktet oplæg om udvalgte missionærer, teologer, filosoffer, politologer, sociologer, jurister, forfattere og politikere , der på hver deres særlige og markante vis fra Antikken i århundrederne f. Kr. til sidst i 1800-tallet har bidraget til den europæiske idehistorie og i moderne tid bidraget til at afvikle enevælden og skabe folkestyre i Europa og i Danmark.

Vi deler vores viden, tænker tanker sammen, udvikler vores demokratiske samtale, lægger brikkerne til demokratiets værdibaserede puslespil og skaber en fælles forståelse for, at demokrati både er praksis, men også dannelse.

I foredragsrækken indgår bogserien om demokratiets dramatiske historie og en række essays om demokratiske og eksistentielle temaer, som foredragsholderen har skrevet og fået udgivet.

40 store tænkere i perioden ca. 500 f. Kr. til ca. 1850 kommer på besøg på "Filosofisk Morgencafe":
Sokrates, Platon, Aristoteles, Paulus, Seneca, Marcus Aurelius, Justinus Martyr, Irenæus, Origines, Tertullian, Anthanasius, Augustin, Thomas Aquinas, Nicholò Machiavelli, Erasmus af Rotterdam, Thomas More, Jean Bodin, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Rene Descartes, Baruch de Spinoza, John Locke, Charles Montesquieu, Voltaire, Rousseau, David Hume, Adam Smith, Edmund Burke, Jeremy Bentham, Immanuel Kant, Hegel, Benjamin Constant, Benjamin Franklin, John Stuart Mill, Alexis Tocqueville, Ludvig Holberg, N. F. S. Grundtvig, H. C. Andersen, Johan Ludvig Heiberg og Søren Kierkegaard. Og der er sikkert mange flere, der banker på cafedøren undervejs.

Filosofisk morgencafe: Det er rundstykker, kaffe og lidt ånd mandag formiddag".