Filosofi: Sjæl og legeme

Foredrag v/Margrethe Østergaard.


Der skelnes imellem det legemlige og det sjælelige og hvilke menneskelige egenskaber der hører til det fysiske menneske og hvilke der knytter sig til sjælen. Ligeledes betragtes kroppen som noget konkret fysisk, der kan måles, vejes og ses, mens sjælen er en abstrakt størrelse der er usynlig og som nogle også mener er evig og uforgængelig. Der læses tekster af Descartes, Locke, Berkeley og d`Holbach

Filosofi for begyndere:
Filosofi kommer af det græske ord philosophia, der kan oversættes til kærlighed til visdom eller ven af indsigt. Man betegner filosofien som en modervidenskab eller den første videnskab og dermed danner den baggrund for alle andre videnskaber. Filosofi dækker områder som etik, logik, erkendelsesteori og metafysik.
Hensigten med dette kursus vil være at give en introduktion til de forskellige filosofiske retninger og filosoffer. Der kræves ingen forhåndsviden til faget og alle tekster udleveres ved kursets start. Man kan vælge at melde sig til et enkelt område eller hele kurset.