Slip børnene løs i sørøverland

Slip børnene løs i sørøverland

Slip børnene løs i sørøverland

Oplev den store trælegeplads i sørøvertema i den smukke Slotspark.


Fra historien ved vi, at venderne foretog plyndringstogter mod de sydsjællandske kyster. Dybsø Fjord har været et oplagt emne til den slags togter. Ved Carls gab har de haft mulighed for dobbelt strandhugst, da de har kunnet plyndre både ved Barsø (det nordvestlige hjørne af Vejlø) og på Gavnø.

Sagnet fortæller, at hr. Carl var kaptajnen på disse togter. Han holdt udkik fra sin post på Barsø. Når et skib sejlede ind i fjorden, signalerede han til høvdingen på Bastnees og på Gavnø, og så begyndte jagten.

Den fantasifulde historie skildrer meget godt den lovløshed, der herskede i denne del af landet på den tid. Da Dronning Margrethe I havde oprettet nonneklosteret på Gavnø, søgte hun imidlertid at stoppe disse vilde "søhaner" ved at erklære dem fredløse. Men høvdingen på Carls gab, som ifølge sagnet var den grummeste af sørøverne, lod sig ikke skræmme. Han gik til angreb på nonneklosteret, hvor han overfaldt de værgeløse nonner. Det skete dog ikke ustraffet, for julenat, fortælles det, sank "Røverborgen" i havet sammen med alle borgens ugudelige beboere. Hvor borgen forsvandt, findes ifølge sagnet et bundløst hul.