Kunne ikke hente 'https://www.naestved.dk/kultunaut-data' indenfor 15 sek. Kunne ikke hente 'https://www.naestved.dk/kultunaut-data' indenfor 15 sek.
Medmenneskelighed - dens oprindelse, væsen og fremtid

Medmenneskelighed - dens oprindelse, væsen og fremtid

Medmenneskelighed - dens oprindelse, væsen og fremtid

Ved Søren Fahnøe. Cand.theol. Sognepræst ved Sct. Mortens Kirke, Næstved. Tilmelding på www.hosu.dk Tilmeldingsfrist: fredag dem 16. september 2022 Tilmeldingsfrist: fredag den 16. september 2022.


"De bærende ideer om hvad et samfunds værdier er, de er forsvundet. Engang havde vi velfærdssamfundets idé om fællesskab, tillid og medmenneskelighed. Men i globaliseringens tidsalder mangler vi et fast grundlag. Og nu er globaliseringen selv rystet i sin økonomiske grundvold. Vi er derfor nødt til at gå tilbage til "de dybe begreber og forståelser", tilbage til kilderne for at forstå og skabe begribelse af, hvilket grundlag vi skal leve videre på. Det nytter ikke at overlade disse spørgsmål til økonomer. Det nytter heller ikke at ty til hverdagens fornuft, til almindelig sund fornuft. Vi skal længere ind i labyrinten for at finde ud af den igen. Vi har brug for de "dybe begreber", og de skal hentes frem igen fra filosofiens, teologiens og kunstens verden".

Sådan udtalte professor emeritus i økonomi og forfatter til bøger om den moderne konkurrencestat, Ove Kaj Pedersen, sig på en konference med teologer og filosoffer i 2021 (citeret frit efter hukommelsen).

Det er rigtigt, at med flere hundrede års voksende fokus på individet står vi med en temmelig udvandet forståelse af, hvad medmenneskelighed betyder. På en måde er det alligevel underligt. Der blev faktisk sat mange skibe i søen efter 2. verdenskrig for at skabe gode rammer for medmenneskelighed.

Vi må dog konstatere, at det ikke er gået, som mange filosoffer og samfundstænkere håbede efter Europas sammenbrud i 1945.

For at få overblik må man begynde i antikken ved at gå til nogle af de store værker, der grundlægger europæisk kultur. Der gemmer sig interessante og ofte også livsbekræftende overraskelser i disse dramatiske og lidenskabelige værker.

Men fremkaldervæsken for at få nye billeder af medmenneskelighedens væsen og plads i fremtidens samfund finder man ikke kun ved at gå langt tilbage i tiden. Også mødet mellem filosofi, samfundsvidenskaber og naturvidenskaber i det 20. århundrede giver nye indsigter i, hvad medmenneskelighed er. Undervejs får man også hjælp fra begreber som: tillid, venskab, vilje, kamp og gave.

Kunne ikke hente 'https://www.naestved.dk/kultunaut-event-data' indenfor 15 sek.
Kunne ikke hente 'https://www.naestved.dk/kultunaut-data' indenfor 15 sek.