Fruens Plantage

Blandet skov på en fredet del af Mogenstrup Ås

Kortvisning