Næstved Museum - Helligåndshuset

Næstved Museum - Helligåndshuset

Næstved-egnens museum. Landskabet mellem Suså og Fladså er museets arbejdsmark. Udstillinger i middel- alderlige teglstenshuse fra 1400-årene: Helligåndshuset i Ringstedgade og Boderne på Sct. Peders Kirkeplads

Helligåndshuset: museets hovedafdeling, udstillinger om egnens og byens kulturhistorie.
Boderne: Kunsthåndværk og -industri med afsæt i lokale virksomheder som H.A. Kählers Keramik og Holmegårds Glasværk

Kortvisning

Se også